Závislost na pornu

   Porno závislost lze charakterizovat jako fenomén mozku, který se vyznačuje nutkavým užíváním pornografie, což dokazují obtíže přestat užívat porno, navzdory negativním důsledkům, které se často v průběhu času zhoršují. Mnoho vědeckých důkazů a tisíce osobních příběhů z naší komunity vede k závěru, že bezprecedentní dostupnost pornografie v éře internetu má za následek nepopiratelný problém, který je destruktivní jak pro jednotlivce, tak i pro společnost jako celek. Název, který se ujal pro tento problém se nazývá „porno závislost“. Chápání porno závislosti je do značné míry sestaveno z analýzy, průzkumů, studií a tisíců osobních příběhů, které lidé zaslali na různá fóra a stránky. Jedním z hlavních cílů stránek zabývající se touto problematikou je zvýšit zájem o problematiku porno závislosti s cílem pobídnout další vědecké studie, které prohloubí znalosti o porno závislosti.

Příznaky závislosti na pornu

Ne všichni co koukají na porno jsou na něm závislí. Ani občasné používání pornografie nemusí být závislostí. Nicméně pokud máte některé nebo všechny z těchto z následujících znaků, měl by jste se nad dalším užíváním pornografie zamyslet:

· Zvýšení užívání pornografie v průběhu času. Někdo s porno závislostí může přejít z používání porna párkrát týdně k jejímu používání mnohokrát za den.
· Zvýšení intenzity pornografických podnětů, změna pornografických preferencí, gradování do jiných více stimulujících kategorií. Stejně jako u jiných závislostí, porno závislost poskytuje klesajících tendenci toho návykového uspokojujícího, stimulujícího prvku a uživatelé mohou potřebovat stále více a více intenzivnější zážitek aby našli uspokojení. Stejně jako alkoholik může začít s pivem a později se propracovat k tvrdému alkoholu ve stále se zvyšujícím se množstvím, zatímco si jejich tělo tvoří toleranci k alkoholu, ti s porno závislostí můžou hledat další grafické podněty, tabu, nebo deviantní porno po tom co „softcore“ porn přestane dodávat to, po čem jejich závislost touží.
· Neschopnost snadno přestat užívat porno navzdory negativním dopadům na okolí. Uživatel porna může zjistit, že jeho užívání porna vede například ke konfliktům ve vztazích, rodině, zdraví nebo kariéře, avšak i přesto to nedokáže sám porno přestat užívat. To je jasné znamení závislosti.

Další příznaky

Závislost na pornu může mít fyzické i psychické příznaky. Lidé v komunitě tvrdili, že při používání porna ve větší míře, se tyto příznaky objevili a zhoršovaly a při odvykacím procesu, opuštění pornografie tyto příznaky zmírnilo či úplně eliminovalo

Fyzické
-Sexuální dysfunkce, jako je například erektilní dysfunkce a opožděná ejakulace – neschopnost dosáhnout orgasmu či dosáhnutí velmi obtížně.
– Snížená citlivost při stimulaci
– Únava

Psychologické
– Nízké sebevědomí nebo sebedůvěra
– Pocit studu
– Špatná nálada nebo podrážděná nálada *
– Nedostatek motivace
– Snížené libido
– Nezájem o sex ve prospěch porna
– Zastřené vědomí, nebo „brain fog“

Lidé uvádí množstvím různých symptomů. Velmi často jsou zmateni, jelikož neví zda tyto symptomy jsou způsobeny nadměrným používáním pornografie nebo ne. Zmatení je pochopitelné, protože příznaky mohou být různorodé.
• Kopulační impotence (schopnost dosažení erekce při pornu, ale ne s partnerem)
• Obtížnost dosažení vyvrcholení s partnerskou (opožděná ejakulace)
• Problémy používání kondomu díky nespolehlivé erekci
• Rostoucí erektilní dysfunkce, dokonce s extrémním pornem
• Častá masturbace, malá spokojenost („pocit duševní prázdnoty celý den“)
• eskalace porno chutí, které neodpovídají sexuální orientaci (HOCD)
• závažná, zhoršující se sociální úzkost
• únava, podrážděnost
• nedostatek motivace, deprese, úzkost,
• neschopnost se soustředit, “mozková mlha“
• Strach z eskalace na více extrémní porna
· * Zatímco někomu opuštění pornografie pomohlo s depresemi, úzkostí, poruchami nálad, atd … pozor, léčba závislosti na pornografii není prostředkem k léčbě psychických poruch. Ve skutečnosti, proces odvykání v některých případech může způsobit dočasné „flatline“ emocí, což znamená, že se člověk může cítit prázdný, bez kapky života, nic ho neuspokojuje atd. Dokonce v nějakých případech mohou nastat deprese a úzkosti a nebo se mohou zhoršit. Pokud se léčíte z deprese nebo jakékoliv jiné psychické poruchy, důrazně doporučuji pokračovat v této léčbě a informovat svého lékaře, že se snažíte přestat s pornem. Pokud máte pocit, že můžete mít deprese nebo úzkostné stavy a ještě nenavštěvujete psychologa, silně doporučuji vyhledání odborné pomoci.

Jak závislost na pornu funguje

Rostoucí množství vědeckých výzkumů charakterizuje závislost jak na látce, tak behaviorální závislost, jako poruchy zahrnující takzvaný systém odměňování v mozku.
Systém odměňování je skupina nervových struktur, které nám pomáhají učit se z našeho životního prostředí posílením behaviorální reakce na určité podněty. Tyto struktury obsahují obvody nervových drah, které v dlouhodobém průběhu evoluce, byly vyvinuty k aktivaci, při hledání věcí, které nám prospívají.
Když narazíme na pozitivní podněty, náš systém odměňování nám dodává příjemné pocity tím, že uvolňuje chemické látky vyrobené v mozku zvané neurotransmitery.( Dopamin, adrenalin, serotonin ….) Protože chceme více těchto dobrých pocitů, hledáme více podnětů, které nám je vyvolají. Pokaždé, když se znovu setkáme s těmito podněty, vyprodukujeme další neurotransmitery, dostaneme více potěšení a ty násedně posílí naši touhu opět usilovat o daný podnět.
Tento proces je základem toho, jak se učíme žít v našem prostředí. Je to základ, jak se učíme hledat chování, které je vhodné pro naše přežití a přežití našeho druhu, chování, jako je jíst potraviny, mít sex, a trávit čas s lidmi, kteří nás baví a cítíme se snimi v bezpečí a dobře..
Závislost je porucha tohoto systému odměňování, a protože systém odměn je celý o učení, vědci nazývají závislost jakýmsi „patologickým učením“. Učíme se dožadovat se věcí nad rámec toho, co je zdravé, do bodu, kdy jsme se vlastně naučili chování, které je spíš škodlivé, než prospěšné pro naše přežití. Proto se mnoho lidí shoduje na závěru, že problém závislosti na pornografii je jev, který se vyvíjí, když je systém odměn zmaten takovým způsobem, že jsme se patologicky naučili toužit více po pornu, než po reálných lidských bytostech.
Ale jak může náš mozek pokládat pornografické podněty za skutečné podněty, které by měl hledat? Náš mozek se vyvinul v době, kdy ještě pornografie ještě neexistovala, proto mozek nevyhledává pornografii samu o sobě. Naše mozky nejsou postaveny tak aby pokládali porno za přínosné, ale jsou postaveny tak, aby vidět sex jako prospěšný. Proto je sex tak příjemný. Jednotlivci, kteří zjistí jak je sex fajn, chtějí sex provozovat a tak předat své geny dál. To je výhodné pro přežití druhu.
Určité klíčové struktury v rámci systému odměny našeho mozku prostě nejsou schopny rozlišovat mezi pornografií a sexem. V systému odměn je zapojen z části náš „horní“ mozkový prefrontální kortex, který dokáže dělat složitá rozhodnutí a rozlišovat věci. Ale ty části systému odměny podílející se na vnímání potěšení a ukládání paměti jsou v „dolním mozku“ limbického systému mozku.
Limbický systém není příliš vybíravý. Ten se vyvinul před miliony let, dlouho předtím, než se lidem vyvinulo sofistikované myšlení. Nic v této primitivní části mozku nebylo vyvinuto k tomu aby odlišilo, řekněme, ovoce z čokoládové tyčinky od čerstvého ovoce nebo sex od onanování nad pornografií.
Prefrontální kortex může rozlišit tyto rozdíly – což je důvod, proč můžeme nyní dělat tyto rozdíly, ale pokud jde o limbický systém, pokud budete jíst sladkou tyčinku obalenou v tuně čokolády, pro mozek budete jíst ovoce! A pokud se vzrušujete při pohledu na sexuální vzrušení jiných lidí na obrazovce monitoru, genitálie jsou stimulované, a dojdete k vyvrcholení … ejhle mozek to vyhodnotí jako sex a jelikož sex je dobrý pocit, zakóduje si to jako tu správnou věc, co dělat.
Otázkou zůstává, jak se naše mozky vyvíjí z bodu kdy limbický systém, který si plete pornografie se sexem k rozvoji onemocnění, kde chorobně vyhledáváme pornografii? Je to složitý rébus, který výzkumníci zatím ne zcela vyluštili. Nicméně víme, že jedním z klíčů k vyřešení hádanky je, že moderní pornografické podněty jsou odlišné povahy než reálné sexuální podněty, které byly pro naše vyvíjející se mozky dostupné před dávnými časy a proto i více stimulující. Pornografie je více dostupná, lze dohledat nové a nové stimuly, proto se oblíbenost porno žánrů mění a graduje a může se dostat až do stádia, kdy se pozorovatel na porno nechce koukat ale musí aby byl stimulován. Porno je silnější než jakákoli sexuální zkušenost, kterou náš mozek doposud zvládnul a může tak snadno přemoci limbický systém.

Problémy

Porno je více než dostupné než reálný primitivní sex

Náš systém odměňování nebyl postaven k tomu aby zvládl současnou tak širokou dostupnost pornografie. To není chyba našeho mozku. To je chyba v našem moderním světě. Systém odměňování dělá dobrou práci, jak nás dostat k tomu, abychom hledali věci, které nás uspokojují a dělají nám dobře, ale nevyvinul brzdy které nás zastaví, když se setkáme s příliš dobrou věcí. Náš systém odměňování se nevyvinul k sebekontrole, protože v primitivním světě se nikdy nemusel omezovat!

Primitivní prostředí náš mozek vyvinulo v předpokladu, že všechny meze, které jsme potřebovali jsou již stanovené. Tehdy bylo zásadní předat své geny. Tudíž, přežít a rozmnožit se, nedostatek potravy a sexu byla hrozba. To je realita, kterou byl náš limbický systém připraven zvládnout, a jak to stále náš limbický systém vidí.
Ale dnes žijeme ve světě, kde sex a jídlo může představovat hrozbu pro přežití, pokud toho máme příliš mnoho! Náš mozek neměl šanci se na tento přebytek připravit. Máme mozek skvěle navržený evolucí zvládnout svět nedostatku, ale na svět hojnosti žalostně nepřipravený.

Abych to osvětlil těm, kteří nemají žádnou zkušenost se závislostní na pornu. Klasický případ kdy mozek je připraven na nedostatek, ale žije ve světě hojnosti: naše touha po cukrech a tucích. Cukry jsou pro nás do určité míry dobré. Dávají nám energii pro celkové fungování. Proto jsme nastaveni aby nám chutnali. Nicméně systém odměňování nedokáže rozlišit mezi občasným kusem ovocem z džungle a obrovskou nabídkou sladkých tyčinek v potravinovém obchodě. Systém odměňování zpracovává všechny čokoládové tyčinky jako ty vzácné kusy zralého ovoce a povzbuzuje nás k jídlu tolik, kolik můžeme dostat do rukou, dokud můžeme. Pokud systém odměňování jedince je schopen překonat ostatní části mozku, které odrazují od přejídání se, dopadne to tak že člověk sní hodně čokoládových tyčinek!

Pornografie je novější než primitivní sex.

Existuje jev, který můžeme vidět u mnoha zvířat, kdy uměle vytvořený nebo nepřirozený stimul vyvolá větší reakci než reakce vyvolaná přirozeným. Tento jev je známý jako supernormální stimul.
Například, kukačka někdy klade vajíčka do jiných ptačích hnízd. U ptáka, který najde kukaččí vajíčko může nastat reakce, kdy bude upřednostňovat péči o nové vajíčko než o svá vlastní. Lidé nejsou imunní vůči účinkům supernormálních podnětů. Lidé závislí na pornu, jsou zásobeni supernormálními podněty neustále. V pornovideech velmi často můžeme najít herečky, které mají části těla chirurgicky upravené a vylepšené a nebo v animovaných pornech můžeme najít ještě přehnanější věci, než chirurgie vůbec zmůže. Fantazie nemá žádné limity. Dokonce i sexy romantické romány a erotika jsou výživou naší touhy po nadpřirozenu, ponoří nás do intenzity příběhů a vztahů, kterými autor stimuluje naše nejhlubší sexuální a emocionální potřeby, které by ovšem v reálnem světě byly uspokojeny jen velmi nepravděpodobně.
Pro mnoho lidí závislých na pornu, se stává samotný Internet superstimulus: nekonečnou zásobu erotického materiálu, který se pro ně stává atraktivnější než kdy jaký sexuální partner či vztah mohl být. Na chemické úrovni, tato nadpřirozená intenzita nám přináší neurochemické zatížení, které je silnější než jakákoli primitivní sexuální stimulace může poskytnout. A protože systém odměňování je navržen tak, že opakováním a posílením našeho chování, které nám dělá dobře se učíme přežít, vystavení superstimulu nás nutí toužit po ještě dalším vystavení se suertimulu. Když producenti pornofilmu skombinují superstimul s novotou, vytvoří tak nový produkt, který může stávající uživatele nově stimulovat a přitáhnout nové lidi do porno závislosti. Porno producenti to nedělají se zlým úmyslem, pouze využívají kreativitu a volný trh k tomu aby našli potencionální klienty a výdělek. To vede ke stále další produkci pornografie. Někteří to mohou shledat špatné z morálního hlediska, ovšem někteří to shledávají znepokojivé z důvodu, že porno producenti se stávají lepší v produkci lidí závislých na pornografii.

Pornografie je více stimulující než primitivní sex

Spouštěč nárůstu jakékoliv závislosti je tolerance. Tolerance nastává, když závislý již nedostává stejný přínos z podnětů, které ho předtím ¨nakopávali¨. Většina lidí zná toleranci pro alkohol nebo drogy. U alkoholu to může začít pár pivkami s kamarády večer v hospodě a dojít k tomu, že pije denně basu piv a nebo přesedlá na tvrdý alkohol. Narkoman může začít jen s dávkou čas od času a skončit předávkováním po pár letech užívání, jelikož potřeboval obrovskou dávku k tomu asi se vůbec napravil.
U závislosti na pornografii, tolerance nastává když uživatel porna potřebuje koukat na více porna, více nového porno, více stimulujícího porna nebo kombinace těchto věcí, k tomu aby se uspokojil. V tomto bodě se stává závislost na pornografii nebezpečnou.
Pokud si člověk závislý na pornu začne budovat toleranci k pornu, po chvilce bude potřebovat více množství až se to dostane do stádia, kdy ho to začne omezovat.
Už mu nebude stačit jen deset minut na stránkách, bude potřebovat hodiny stimulace až mu to začne zasahovat do osobního života, ovlivňovat kariéru, vztahy s přáteli, rodinou atp. Nebo začne potřebovat porno, které je ještě novější, začne hledat herečky nebo scény, kategorie, které ještě před tím neviděl. Spousta lidí co bylo závislých na pornu se velmi často chytli při pozorování takového durhu fetiš, tabu nebo extrémního porna ( občas i nelegálního), za které se styděli, dokonce měli odpor k tomu pornu a posléze k sobě samým. Lidé závislí na pornu mohou také vyhledávat stále více super-stimulující porno, vyhledávají videa, obrázky a příběhy, které poskytují větší dávku fantazie. Potřebují porno, které zachycuje intenzivnější nereálné verze orgánů například nepřirozeně obrovské poprsí, neobvylký sex a vztahy. To může znamenat cokoli od vyhledávání více extrémních vylepšení těla, k nákupu HD video, které ukazuje sex ve větším detailu než člověk může kdy vidět v reálném životě, k vyhledávání většího množství násilných a nezákonných videí nebo číst erotické příběhy, které jim sahají hlouběji a hlouběji do fantazie, která se zdá přitažlivější než reálný život. Výsledkem je, že skutečný reálný svět sexu a vztahy budou čím dál tím méně přitažlivé pro pornem zmatenou mysl. Lidé závislí na pornu, kteří mají nějaký partnerský vztah, shledávají své partnery méně a méně atraktivní, zatímco porno narkomani bez vztahů přestávají vidět důvod proč vůbec do nějakého jít.
Zdá se, že chemický mechanismus senzibilizace funguje s proteinem zvaným DeltaFosB. Tak, jak systém odměňování zaplní více neurotransmiterů v reakci na porno, tak DeltaFosB se buduje v buněčných jádrech, a podporující tak neurotransmitery, zvláště dopamin, aby měl větší účinek. Výsledkem je klesající výnos ze stimulantů: je potřeba více stimulující materiál, protože v průběhu času poskytuje méně a méně potěšení.

Vybudování tolerance –
Když se velké množství, novota a supernormal stane novým normálem

Spouštěč nárůstu jakékoliv závislosti je tolerance. Tolerance nastává, když závislý již nedostává stejný přínos z podnětů, které ho předtím ¨nakopávali¨. Většina lidí zná toleranci pro alkohol nebo drogy. U alkoholu to může začít pár pivkami s kamarády večer v hospodě a dojít k tomu, že pije denně basu piv a nebo přesedlá na na tvrdý alkohol. Narkoman může začít jen s dávkou čas od času a skončit předávkováním po pár letech užívání, jelikož potřeboval obrovskou dávku k tomu asi se vůbec napravil.
U závislosti na pornografii, tolerance nastává když uživatel porna potřebuje koukat na více porna, více nového porno, více stimulujícího porna nebo kombinace těchto věcí, k tomu aby se uspokojil. V tomto bodě se stává závislost na pornografii nebezpečnou.

Pokud si člověk závislý na pornu začne budovat toleranci k pornu, po chvilce bude potřebovat více množství až se to dostane do stádia, kdy ho to začne omezovat.
Už mu nebude stačit jen deset minut na stránkách, bude potřebovat hodiny stimulace až mu to začne zasahovat do osobního života, ovlivňovat kariéru, vztahy s přáteli, rodinou atp. Nebo začne potřebovat porno, které je ještě novější, začne hledat herečky nebo scény, kategorie, které ještě před tím neviděl. Spousta lidí co bylo závislých na pornu se velmi často chytli při pozorování takového durhu fetiš, taboo nebo extrémního porna ( občas i nelegálního), za které se styděli, dokonce měli odpor k tomu pornu a posléze k sobě samým. Lidé závislí na pornu mohou také vyhledávat stále více super-stimulující porno, vyhledávají videa, obrázky a příběhy, které poskytují větší dávku fantazie. Potřebují porno, které zachycuje intenzivnější nereálné verze orgánů například nepřirozeně obrovské poprsí, neobvylký sex a vztahy. To může znamenat cokoli od vyhledávání více extrémních vylepšení těla, k nákupu HD video, které ukazuje sex ve větším detailu než člověk může kdy vidět v reálném životě, k vyhledávání většího množství násilných a nezákonných videí nebo číst erotické příběhy, které jim sahat hlouběji a hlouběji do fantazie, která se zdá přitažlivější než reálný život. Výsledkem je, že skutečný reálný svět sexu a vztahy budou čím dál tím méně přitažlivé pro pornem zmatenou mysl. Lidé závislí na pornu, kteří mají nějaký partnerský vztah, shledávají své partnery méně a méně atraktivní, zatímco porno narkomani bez vztahů přestávají vidět důvod proč vůbec do nějakého jít.

Zdá se, že chemický mechanismus senzibilizace funguje s proteinem zvaným deltafosb. Tak jak systém odměňování zaplní více neurotransmiterů v reakci na porno, tak deltafosb se buduje v buněčných jádrech, a podporující tak neurotransmitery, zvláště dopamin, aby měl větší účinek. ( tohle bylo hrozný pro mě přeložit takže to nemusí bejt uplně přesný) Výsledkem je klesající výnos ze stimulantů: je potřeba více stimulující materiál, protože v průběhu času poskytuje méně a méně potěšení.

Důsledky

Jeden z více známých účinků tolerance k sexuálním podnětům se objeví, když se muž závislý na pornu ocitne v reálné sexuální situaci. Lákadlo normálního sexuálního partnera je sotva zaznamenáno, což vede k tomu, co bylo nazváno PIED (porn induced erectile disfunction): pornem vyvolaná erektilní dysfunkce. Zažít neschopnost mít pohlavní styk může být traumatizující zkušenost, zejména u mladých mužů a teenagerů, kteří jsou teprve na začátku jejich sexuální cesty, a sotva se seznamují s možnostmi jejich sexuálního života. Aby docházelo k PIED u takového počtu mladých mužů bylo před dobou internetu nemyslitelné. Studie ukazují, nárůst mezi 600% až 3000% v léčbě erektilní dysfunkce u mladých mužů od vzniku internetové pornografie.
Dva další fyzikální jevy se objevují v komunitě lidí závislých na pornografii a je to opožděná ejakulace a genitální znecitlivění. Opožděná ejakulace (DE – delayed ejaculation) je problém, kdy člověk je schopen dosáhnout erekce, ale jen obtížně nebo vůbec dosáhne sexuálního vyvrcholení, což zase může vést k frustraci během pohlavního styku. Zatímco fenomén DE je dobře zdokumentován jako vedlejší účinek úzkostných poruch nebo užívání některých léků, u lidí závislých na pornografii nebyl dosud dobře prostudován a její příčiny jsou nejasné. Existují spekulace, že v případě porno závislosti, DE má stejné základní příčiny jako PIED. Nicméně, může také částečně souviset s fenoménem genitální desenzibilizace hlášené mnoha porno závislými. Genitální desenzibilizace se zdá být dočasné znecitlivění nebo neuropatie způsobené nadměrnou stimulaci nervů pohlavních orgánů při masturbaci. Jev, který v komunitě nazývají „smrtící úchop“( death grip) se může objevit u mužů a žen, kteří manipulují s jejich genitálie příliš pevně, a použití více stimulující hraček může také přispět k problému desenzibilizace. Zdá se, že genitálie se přizpůsobují intenzitě pocitu, který reálný sex není schopen nabídnout, což vede k frustraci a nespokojenost, když je čas mít sex s partnerem. Členové komunity NoFap a dalších zdroje naznačují, že pauza od masturbace, nebo prostě přechod na měkčí nebo jemnější hračku může snížit nebo eliminovat tento symptom.
Zákeřnější než fyzické důsledky porno závislosti je její účinky na závislého na emocionální a psychické rovině. Porno závislí uvádějí, že kromě toho, že nejsou fyzicky schopni vykonávat sex zjistí, že mají menší zájem o sex. Někteří mohou spekulovat, že to je poté, co zažívají problémy s sexuálním výkonem, většina uživatelů však hlásí pokles libida a chuť k skutečnému sexu poté, co nasytí svou sexuální potřebu s pornem. Kromě toho, tolerance k sexuálním novosti a superstimulant může být faktorem, který přispívá ke ztrátě libida. Mozek člověka závislého na pornu může být nastavený tak, aby reagoval spíše na videa, obrázky a příběhy nereálných partnerů nebo přehnané sexuální akty, než na běžnější sexuální zkušenosti které prostě nejsou už tak vzrušující.
Neoficiální zprávy mezi lidmi v komunitě naznačují silnou shodu, že porno závislost je jedním z faktorů, pokud není příčinou, celé řady dalších emocionální a psychologických problémů, včetně úzkostné poruchy, sociální úzkosti a deprese. Není neobvyklé, že lidé si léčí předchozí problémy právě pornem. Nakonec se porno stane součástí velkého kolosu, který na sebe nanáší další špatné návyky a je zaděláno na obrovský problém.
V takovém případě problémy ve vztahu, rodině, práci a škole jsou často představují klasické problémy v životě porno narkomana. Ovšem stává se, že ti, kteří se vydali cestou odvykání od porna zjistili, že léčba závislosti na pornu vlastně pomáhá při jiných problémech, které nešlo vyřešit jinými způsoby.
Někteří si nemusejí uvědomovat problém své závislosti, až když jejich děti objeví skrýš s pornem nebo jejich partner není schopen se vypořádat s jejich emocionální nebo sexuální oddálením se. Někteří mohou chodit za školu, aby se dívali na porno, protože vyučovací hodiny je jediná možnost, kdy se mohou spolehnout na soukromí ve svém pokoji na kolejích. Jiní mohou být pokáráni nebo dokonce vyhozeni z práce pro sjíždění porno stránek v pracovní době. Tyto příběhy jsou až příliš časté ve zprávách od členů komunity.
Kromě dopadnu na osobní život jedince, porno závislost má i dopady na společnost jako takovou. Co se děje společnosti jako celku, když porno ničí vztahy, rodiny a manželství jedinců? Co ztrácí společnost, když je rodinný život roztrhán porno závislostí?

Kdo se chytne a proč

Všichni máme vyvinuté mozky k tomu abychom hledali nové sexuální zážitky. Přesto že každý máme přístup k internetovému pornu, ne každý je na něm závislý. Je těžké říci proč někdo na pornu je závislý a jiný ne. Jedna část odpovědi může být, že závislost na pornu se často vyvine, i nevědomky, když člověk vycvičí svůj systém odměňování k tomu aby vyhledával porno v návaznosti na určité spouštěče. Například člověk se bude pravidelně ubírat k pornografii když je sám a nudí se nebo si tím léči nějakou frustraci, nebo se chtějí cítit lépe, když jím není dobře.
Z mého pohledu jsou ohroženi nejvíce ti lidé, kteří nemají dobrý sociální život, nemají moc kamarádů, nevhodná výchova, nesportují, nemají koníčky atp.
Pak tu jsou samozřejmě nějaké genetické předpoklady.

Spouštěče

Fyzickou strukturu mozku je možné změnit opakovaným chováním, díky mechanismu kterému se říká neuroplasticita. Například, když vrcholový sportovec trénuje skákání přes překážky na trati, trénuje své svaly, ale také vytváří synapse v jejím mozku aby rychleji reagoval při skákání přes překážky.
Podobně, osoba, která používá pornografii pravidelně, když se nudí při dělání úkolů, nebo před spaním, jakmile se opět tato osoba dostane do podobné situace, její nervové obvody jsou naučené na to, že v tento moment má dojít opět k stimulaci, se samozřejmě této stimulace začnou dožadovat. Člověk který používá porno v noci aby zahnal samotu, cvičí své nervové obvody na to, že když se opět bude cítit sám mozek začne vyhledávat porno. Prostřednictvím mechanismu neuroplasticity, tito lidé doslova přeprogramovávají své mozky mozky do bodu, kdy je pro ně v určitých situacích obtížné myslet na něco jiného než pornografii. To je důvod, proč některé situace staly spouštěči pro potřebu porna.
Závislost tvoří začarovaný kruh, kdy návykové chování vytvoří podmínky, které pak vyvolají potřebu znovu jednat podle návykového chování.
Například, Ondra používá porno, když se nudí nebo je osamělý. Díky pocitu osamění v pátek večer, namísto aby byl někde venku s kamarádkami, se obrací ke svým oblíbeným porno stránkám a pár hodin masturbuje. Vzhledem k tomu, že sledoval porno, minul svou šanci vyrazit s kamarády a najít si další, a tak jen stále sleduje videa další hodinu nebo dvě, dokud se opět nenudí natolik, že se obrátí k jeho řešení nudy: více porna.
Jiné nutkavé nebo návykové chování se může připojit do tohoto cyklu. Petra používá porno, když se za sebe stydí. V sobotu ráno zaspí a zmešká schůzku. Stydí se za sebe, a tak přejde ke svým oblíbeným pornostránkám a stráví pár hodin čtením pornografických příběhů. Poté se stydí za to, že promrhala celý den čtením příběhů o svých oblíbených tabuizovaných tématech, jde si udělat dobře nákupem na internetu. Pak lituje že utratila svoje peníze a opět se uchyluje k čtení erotických příběhů, aby na vše zapomněla a cítila se dobře. V tomto okamžiku, porno závislost se stala hadem pojídající svůj vlastní ocas.

Je tu naděje: Reboot – restart mozku

Proces zdržení se pornografie, masturbace, nebo dokonce orgasmu dohromady pro překonání sexuálních závislostí je přezdíván Reboot – na těchto stránkách restart mozku. Tím, že umožníme závislému mozku odpojit se od pornografie, většina škod způsobených nadměrným používáním pornografie mohou být navráceny do původního stavu. Je to skoro jako restartovat váš mozek „továrního nastavení“ – proto, restart mozku.
Dovednost, která se skrývá za schopností mozku se léčit ze závislosti, je založena na stejné dovednosti, která stojí za tím, že si závislost vytvoříme. Neuroplasticita je dvousečný meč, který je schopen formovat naše nervové dráhy k vytvoření nezdravé chování, ale také schopen přetvořit naše mozky zpět k normálnímu fungování.
Více o tomto restartu mozku se dozvíte v sekci restart mozku.